Antalyaspor A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu
12-09-2018

      

ANTALYASPOR SPOR FAALİYETLERİ TİC.SAN.A.Ş.’NİN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLANEN  TEBLİGAT

 

Antalya, 12 Eylül 2018

 

 

Değerli Ortağımız;

Şirketimizin 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül 2018 günü, saat 15.00’de, Şirketimizin Antalya Yeşilbayır Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi No:44/A- Döşemealtı/Antalya’daki merkez adresinde aşağıdaki gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Toplantıya ait ilan, 12 Eylül 2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi, vekilleri aracılığı ile de katılabileceklerdir. Toplantıya şahsen katılamayacak olan ortağımızın, ekte örneği bulunan vekâletname ile tayin edecekleri temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması, vekiller için düzenlenecek vekâletnamenin notere onaylattırılması veya noter onaylı imza sirkülerlerinin/imza beyannamelerinin bir suretinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Anılan toplantıya belirtilen gün ve saatte katılımınızı rica ederim.

 

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu

  

GÜNDEM

1- Açılış, Yoklama,

2- Toplantı başkanlığının oluşturulması

3- Atatürk, Türk Büyükleri ile Şehitlerimiz için Saygı Duruşu,

4- Genel kurula katılan pay  sahipleri adına genel kurul tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

5- 01.01.2018- 31.08.2018  dönemi  Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bilanço ve  

Gelir Tablosunun okunması, görüşmeye açılması ve onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası hususun görüşülmesi karara bağlanması,

6- Yönetim Kurulu Seçimi ve Görev Süresinin Belirlenmesi,

7- Dilek ve Temenniler ve Kapanış.

SON HABERLER
PUAN DURUMU
A-TAKIM OYUNCULARI
FOTO GALERİ