Duyuru
Antalyaspor
19.11.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Duyuru

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ve 2019 YILI KIST DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKALETEN KATILIM BELGESİ

Hissedarı olduğumuz şirketimizin 2018 Yılı ve 2019 Yılı Kıst Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısında bulunamayacağımdan adıma toplantıya iştirak etmesi ve oylamalara katılması için....................................TC. Kimlik nolu.................................Oğlu/Kızı ...................................................'yı vekil tayin ettim.

1 Adet Hisse Değeri 50,00(Elli)TL'dir

Hisse Adedi : ............

Vekalet Veren Üye

Hisse Değeri : ............

Adı ve Soyadı :..................................

T.C. Kimlik No :...................................

İmzası :...................................

Not: 1-Gerçek Kişi Ortak: Vekalet veren Pay Sahibinin Noter Onaylı İmza Sirküsü eklenecektir,

veya Noter Onaylı vekaletnamesi

2- Tüzel Kişik ortak: toplantıda tüzel kişliği temsil edecek kişiyi gösterir noter onaylı karar

(örnek karar aşağıda) sureti.

Tüzel Kişi ortakların;

Olağan Genel Kurul Toplantısında Temsilci olarak atayacakları kişi'i görevlendirme karar örneği

KARAR

Bir Hisse Değeri 50,00(Elli)TL olan toplam...........adet, Toplam Hisse değeri.............TL ile Hissedarı olduğumuz ANTALYASPOR SPOR FAALİYETLERİ TİC.SAN.A.Ş.'nin 2018 Yılı ve 2019 Yılı Kıst Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi / Derneğimizi / Vakfımızı / Odamızı / Şubemizi / Başkanlığımızı / Birliğimizi temsilen ............................................T.C.Kimlik Nolu .................................. oğlu/kızı ........................................................'yı

toplantıya iştirak etmesi ve oylamalara katılması için yetkilendirilmesine.

© 2020, Antalyaspor Resmi İnternet Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.