Antalyaspor A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu
Antalyaspor
12.09.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Antalyaspor A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

ANTALYASPOR SPOR FAALİYETLERİ TİC.SAN.A.Ş.'NİN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLANEN TEBLİGAT

Antalya, 12 Eylül 2018

Değerli Ortağımız;

Şirketimizin 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül 2018 günü, saat 15.00'de, Şirketimizin Antalya Yeşilbayır Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi No:44/A- Döşemealtı/Antalya'daki merkez adresinde aşağıdaki gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Toplantıya ait ilan, 12 Eylül 2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi, vekilleri aracılığı ile de katılabileceklerdir. Toplantıya şahsen katılamayacak olan ortağımızın, ekte örneği bulunan vekâletname ile tayin edecekleri temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması, vekiller için düzenlenecek vekâletnamenin notere onaylattırılması veya noter onaylı imza sirkülerlerinin/imza beyannamelerinin bir suretinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Anılan toplantıya belirtilen gün ve saatte katılımınızı rica ederim.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Açılış, Yoklama,

2- Toplantı başkanlığının oluşturulması

3- Atatürk, Türk Büyükleri ile Şehitlerimiz için Saygı Duruşu,

4- Genel kurula katılan pay sahipleri adına genel kurul tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

5- 01.01.2018- 31.08.2018 dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bilanço ve

Gelir Tablosunun okunması, görüşmeye açılması ve onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası hususun görüşülmesi karara bağlanması,

6- Yönetim Kurulu Seçimi ve Görev Süresinin Belirlenmesi,

7- Dilek ve Temenniler ve Kapanış.

© 2020, Antalyaspor Resmi İnternet Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.