Olağan Genel Kurul Hakkında Duyuru
Antalyaspor
25.01.2021 - 15:08, Son Güncelleme:

Olağan Genel Kurul Hakkında Duyuru

01.06.2019 – 31.05.2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKALETEN KATILIM BELGESİ

Hissedarı olduğumuz şirketimizin 01.06.2019 – 31.05.2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında bulunamayacağımdan adıma toplantıya iştirak etmesi ve oylamalara katılması için....................................TC. Kimlik nolu.................................Oğlu/Kızı ...................................................'yı vekil tayin ettim.

1 Adet Hisse Değeri 50,00(Elli)TL'dir

Hisse Adedi : ............

Vekalet Veren Üye

Hisse Değeri : ............

Adı ve Soyadı :..................................

T.C. Kimlik No :...................................

İmzası :...................................

Not: 1-Gerçek Kişi Ortak: Vekalet veren Pay Sahibinin Noter Onaylı vekaletnamesi ile gelecektir.

2- Tüzel Kişik ortak: toplantıda tüzel kişliği temsil edecek kişiyi gösterir noter onaylı karar

(örnek karar aşağıda) sureti.

Tüzel Kişi ortakların;

Olağan Genel Kurul Toplantısında Temsilci olarak atayacakları kişi'i görevlendirme karar örneği

KARAR

Bir Hisse Değeri 50,00(Elli)TL olan toplam...........adet, Toplam Hisse değeri.............TL ile Hissedarı olduğumuz ANTALYASPOR SPOR FAALİYETLERİ TİC.SAN.A.Ş.'nin 01.06.2019 – 31.05.2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi / Derneğimizi / Vakfımızı / Odamızı / Şubemizi / Başkanlığımızı / Birliğimizi temsilen ............................................T.C.Kimlik Nolu .................................. oğlu/kızı ........................................................'yı

toplantıya iştirak etmesi ve oylamalara katılması için yetkilendirilmesine.

© 2021, Antalyaspor Resmi İnternet Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.