Antalyaspor Haysiyet ve Sicil Kurulu'ndan Duyuru
Antalyaspor
29.06.2022 - 16:50, Son Güncelleme:

Antalyaspor Haysiyet ve Sicil Kurulu'ndan Duyuru

Dernek tüzüğümüzün 8. maddesi (Adaylar, adaylık başvurularını örneği kulüpçe hazırlanmış matbu başvuru formunu doldurarak “ilan edilen genel kurulun yapılacağı ilk toplantı saatinden en az 72 saat önce durumları incelenmek üzere Haysiyet ve Sicil Kurulu'na blok liste halinde verirler. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda bu adaylık listeleri geçerlidir ve Haysiyet ve Sicil Kurulu tarafından onaylanan aday blok listeleri değiştirilemez. Genel Kurulun ilk toplantısından önce herhangi bir adaylık blok listesi verilmemişse, adaylar başvurularını ikinci toplantı saatinden en az 72 saat önce durumları incelenmek üzere Haysiyet ve Sicil Kurulu'na blok liste halinde verebilirler.” Haysiyet ve Sicil Kurulu, adayların durumunu inceler. Adaylık şartlarına haiz olmayanların listede bulunması halinde bu husus listenin 1. sırasında yazılı adaya bildirilir ve listelerin toplantı saatinden 48 saat önce revize edilerek Haysiyet ve Sicil Kuruluna blok liste halinde teslim edilmesi zorunludur. Tüzük hükümlerine uygun olduğu görülen adaylık başvuruları, blok liste halinde Haysiyet ve Sicil Kurulunca genel kurul divan başkanlığına iletilir.”) gereğince;

Kulübümüzün 30.06.2022 günü saat 17.00'de, çoğunluk sağlanamaması halinde 07.07.2022 günü saat 17.00'de yapılacak olan Olağan Genel Kurul için Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet ve Sicil Kurulu adaylarının "Asil" ve "Yedek" olarak örneği kulüpçe hazırlanmış form şeklinde hazırlanarak genel kurulun yapılacağı tarih ve saatten en az 72 saat öncesi (27.06.2022 saat 17.00'den önce) adayların durumları Haysiyet ve Sicil Kurulu'nda incelenmek üzere Meltem Mahallesi Hasan Subaşı Tesisleri'nde bulunan derneğimiz merkezine iletmeleri ilanen duyurulur. 13.06.2022

ANTALYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ HAYSİYET VE SİCİL KURULU

© 2022, Antalyaspor Resmi İnternet Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.