Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul İlanı
Antalyaspor
1.12.2021 - 12:12, Son Güncelleme:

Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul İlanı

ANTALYASPOR SPOR FAALİYETLERİ TİCARET SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Şirketimiz 01.06.2020 – 31.05.2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 15.12.2021 Çarşamba günü, saat: 16.00'da, Şirketimizin Antalya Yeşilbayır Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi No: 44 Döşemealtı – ANTALYA Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri adresinde aşağıdaki gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere toplanmasına, çoğunluk sağlanamaz ise 23.12.2021 Perşembe günü aynı adreste toplantı günü ve saatinde toplantı adresinde hazır bulunulmasına;

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

G Ü N D E M

1- Açılış

2- Divan Kurulu Seçimi ve Divan Kuruluna Tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

3- Atatürk, Türk Büyükleri ve Şehitlerimiz için Saygı Duruşu,

4- Genel kurula katılan pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

5- 01.06.2020 – 31.05.2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali tablolar, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması 01.06.2020 – 31.05.2021 döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6- İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı istifalarının kabulü ve yerlerine atanan yönetim kurulu üyelerinin onaylanması,

7- İstifa eden danışma kurulu üyelerinin ayrı ayrı istifalarının kabulü,

8- 01.06.2021 – 31.05.2022 dönemi için bağımsız denetim şirketinin seçimi,

9- Dilek ve Temenniler.

10- Kapanış

01.06.2020 – 31.05.2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKALETEN KATILIM BELGESİ

Hissedarı olduğumuz şirketimizin 01.06.2020 – 31.05.2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında bulunamayacağımdan adıma toplantıya iştirak etmesi ve oylamalara katılması için....................................TC. Kimlik nolu.................................Oğlu/Kızı ...................................................'yı vekil tayin ettim.

1 Adet Hisse Değeri 50,00(Elli)TL'dir

Hisse Adedi : ............

Vekalet Veren Üye

Hisse Değeri : ............

Adı ve Soyadı :..................................

T.C. Kimlik No :...................................

İmzası :...................................

Not: 1-Gerçek Kişi Ortak: Vekalet veren Pay Sahibinin Noter Onaylı vekaletnamesi ile gelecektir.

2- Tüzel Kişik ortak: toplantıda tüzel kişliği temsil edecek kişiyi gösterir noter onaylı karar

(örnek karar aşağıda) sureti.

Tüzel Kişi ortakların;

Olağan Genel Kurul Toplantısında Temsilci olarak atayacakları kişi'i görevlendirme karar örneği

KARAR

Bir Hisse Değeri 50,00(Elli)TL olan toplam...........adet, Toplam Hisse değeri.............TL ile Hissedarı olduğumuz ANTALYASPOR SPOR FAALİYETLERİ TİC.SAN.A.Ş.'nin 01.06.2020 – 31.05.2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi / Derneğimizi / Vakfımızı / Odamızı / Şubemizi / Başkanlığımızı / Birliğimizi temsilen ............................................T.C. Kimlik No'lu .................................. oğlu/kızı ........................................................'yı

toplantıya iştirak etmesi ve oylamalara katılması için yetkilendirilmesine.

© 2022, Antalyaspor Resmi İnternet Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.