Genel Kurul İlanı
Antalyaspor
14.06.2022 - 13:26, Son Güncelleme:

Genel Kurul İlanı

ANTALYASPOR VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Vakfımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2022 günü saat 10.30'da Meltem Mahallesi 3802 sokak, No:4 Muratpaşa / Antalya adresinde bulunan Hasan Subaşı Tesisleri toplantı salonunda yapılacaktır.
İlk toplantıda kanuni çoğunluk sağlanamaması halinde 25.06.2022 günü aynı yer ve saatte nisap aranmaksızın yapılacak olan toplantımızda aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülecek olup Mütevelli Kurul Üyelerimizin toplantıya katılımı Vakıf Senedimizin 13. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Gündem:

1.Yoklama ve Açılış

2.Divan Teşekkülü ve Saygı Duruşu

3.Genel Kurul tutanaklarını imzalamak üzere Divan heyetine yetki verilmesi

4.Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

5.Bilanço ve gelir-gider hesaplarının okunması

6.Denetim Kurulu raporunun okunması

7.Raporların ve Bilançonun müzakeresi

8.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İç Denetim Raporu ile Bilançonun ayrı ayrı ibrası

9.Vakıf Senedinde değişiklik yapılmasına dair tadilat tasarısının görüşülmesi

10.Yeni dönem çalışma programının belirlenmesi, Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler

  1. Vakfmıza ait Hurma mah. 6869 ada 8 parselde kayıtlı bina ile ilgili hususlar.
  2. Bahçelievler mah. 4520 ada 48 parselde bulunan Hasan Subaşı Tesisleri ile ilgili hususlar.
  3. Diğer hukuki, mali ve idari konulardaki hususlar.

11.Tahmini bütçenin görüşülmesi

12.Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi (Yönetim Kurulu 7 Asil, 7 Yedek üye; Denetim Kurulu 2 Asil, 2 Yedek üye)

13.Dilek ve temenniler

14.Kapanış

ANTALYASPOR VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

© 2022, Antalyaspor Resmi İnternet Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.