01 Haziran
1.06.2016 09:43:56
Duyuru

ANTALYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

 

YÖNETİM KURULU OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 

         Antalya Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nde 07.001.067 numarasıyla tescilli bulunan derneğimizin Olağan Genel Kurulu 18.06.2016 tarihinde saat 10:30’da Sakıp Sabancı Bulvarı Atatürk Kültür Parkı İçi Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu Muratpaşa / Antalya adresinde yapılacaktır.

 

İlk toplantıda kanuni çoğunluk sağlanamaması halinde 25.06.2016 tarihinde, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak olan Genel Kurulumuza (tüzüğümüz gereği Genel Kurula katılım hakkı olan) dernek üyelerimizin katılımı ilanen tebliğ olunur.

 

 

 

GÜNDEM

 

1-Yoklama ve açılış

 

2-Divan teşekkülü ve saygı duruşu

 

3-Genel Kurul tutanaklarını imzalamak üzere Divan Heyeti’ne yetki verilmesi

 

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması

 

5-Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının okunması

 

6-Denetim Kurulu raporunun okunması

 

7-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider hesapları ile   

 

    Denetim Kurulu Raporu’nun müzakereye açılması ve ayrı ayrı ibrası

 

8-Üye giriş aidatları ve yıllık üyelik aidatlarının belirlenmesi

 

9-Tahmini bütçenin görüşülmesi

 

10-Seçimler

 

11-Dilek ve temenniler

 

12-Kapanış

 

 

 

 ANTALYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

 

YÖNETİM KURULU

Futbol