27 Ocak
27.01.2021 15:34:00
Digitürk

ZİYARETÇİLERİMİZDEN ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞİKİN AYDINLATMA METNİ
Antalyaspor AŞ (“Antalyaspor”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca internet sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizden temin edebileceğimiz kişisel verilere dair işleme faaliyetimiz hakkında bilgilendirme sağlamak ve bu kapsamdaki aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.

ANTALYASPOR OLARAK ZİYARETÇİLERİMİZİN HANGİ TÜR KİŞİSEL VERİSİNİ İŞLİYORUZ?
Antalyaspor olarak internet sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin; ad, soyad ve cep telefonu bilgilerini mevzuata uygun bir şekilde işlemekteyiz.

ANTALYASPOR OLARAK ZİYARETÇİLERİMİZE AİT KİŞİSEL VERİLERİ NE ŞEKİLDE TOPLUYORUZ?
Ziyaretçilerimize ait ad, soyad ve cep telefonu bilgisini, internet sitesi ya da dijital ortamlarda yer alan iletişim ve teklif formların doldurulması aracılığıyla elde etmekteyiz.

ANTALYASPOR OLARAK ZİYARETÇİLERİMİZE AİT KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Ziyaretçilerimize ait ad, soyad ve cep telefonu bilgisini, kampanya, reklam ve promosyon süreçleri ile finansal süreç yönetimini sağlayabilmek, sözleşme süreçlerini yürütülebilmek amaçlarıyla işlemekteyiz.

ANTALYASPOR OLARAK ZİYARETÇİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERE AKTARIYORUZ?
Ziyaretçilerimize ait ad, soyad ve cep telefonu bilgisini ihtiyaç olduğu ölçüde;
İş ortaklarımıza,
Anlaşmalı olduğumuz kurum ve kuruluşlara,
Şirketimizin yetkililerine ve hissedarlarına aktarabilmekteyiz.
Antalyaspor olarak kişisel veri aktarımı için Kanun'un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere ve Kanun'un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması kurallarına uyarak verilerinizin korunması için gerekli olan tüm teknik ve idari önlemleri almaktayız.

ANTALYASPOR OLARAK KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE AKTARMA HUKUKİ SEBEPLERİMİZ NELERDİR?
Ziyaretçilerimize ait ad, soyad ve cep telefonu bilgisinin işlenmesi ve aktarımı ancak ilgili kişinin açık rıza ile mümkündür. Kanun'un 5. maddesi uyarınca açık rızanın bulunmadığı hallerde ise;
Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması,
Kişisel verinin, ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Antalyaspor'un meşru menfaatleri için gerekmesi,
durumunda kişisel veriler işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

ANTALYASPOR TARAFINDAN KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN ZİYARETÇİLERİMİZ HAKLARINI NASIL KULLANABİLİR?
Ziyaretçilerimiz, Kanun'un 11. maddesi uyarınca Antalyaspor'a başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;
İnternet sitesi aracılığı ile: “http://www.antalyaspor.com.tr/tr/taraftar/digiturk-basvuru-formu.html” adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu'nu doldurarak,
Posta yoluyla: Antalyaspor'a ait iş yeri adresi olan “Yeşilbayır Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. No:44/A Döşemealtı / ANTALYA 07192” adresine posta göndererek,
E-Posta yoluyla: Sistemlerimizde daha önce kayıtlı bir e-posta adresinizin olması ve bu adresi kullanmanız suretiyle, “info@antalyaspor.com.tr” adresine e-posta göndererek, bizlere iletebilirsiniz. Antalyaspor, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Futbol